ASP AUTO SERVICE
http://www.aspautoservice.com/asp/

NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013
http://www.aspautoservice.com/asp/viewtopic.php?f=7&t=76
Page 1 of 3

Author:  asp auto service [ Thu May 16, 2013 4:57 am ]
Post subject:  NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013 คันนี้มาจากจันทบุรียกเฉพาะเกียร์มาให้ซ่อม รับประกันผลงาน 1 ปีเต็ม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Tue Nov 26, 2013 11:20 am ]
Post subject:  Re: NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA J32 200XL ปี 2009


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Fri Jan 31, 2014 2:29 am ]
Post subject:  Re: NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA J32 200XL ปี 2010


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Sat Feb 08, 2014 7:51 am ]
Post subject:  Re: NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA J32 200XL ปี 2009


Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Tue Sep 30, 2014 5:00 am ]
Post subject:  Re: NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA J32 2.0 ปี 2009-2013 เกียร์ลูกนี้ลูกค้าส่งมาจากเชียงใหม่เอาไปใส่ที่ศูนย์ฯ NISSAN


Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Fri Nov 21, 2014 4:43 am ]
Post subject:  Re: NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA J32 V6 2.5 XV ปี 2010 คันที่ 6


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Sun Feb 22, 2015 2:44 pm ]
Post subject:  Re: NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA J32 V6 2.5 ปี 2009-2013 คันที่ 7 เกียร์ลูกนี้มีอาการเสียงดังภายในเกียร์ ลูกค้าส่งมาจากเชียงใหม่เอาไปใส่ที่ศูนย์ฯ NISSAN NORTH WAVE


Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Tue Mar 17, 2015 2:40 pm ]
Post subject:  Re: NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA J32 V6 250 XV ปี 2010 คันที่ 8


Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Tue May 19, 2015 2:52 pm ]
Post subject:  Re: NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA J32 200XL ปี 2012 คันที่ 9 คันนี้มีอาการเสียงดังภายในเกียร์(เกียร์หอน)


Image

Image

Image

Image

Image

Image


เอารถไปล้าง/ตั้งศูนย์ฯ ให้เรียบร้อยรอลูกค้ามารับรถ


Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Sat Dec 12, 2015 3:16 am ]
Post subject:  Re: NISSAN TEANA 2.0/2.5 J32 ปี 2009-1013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ XTRONIC CVT NISSAN TEANA J32 200XL ปี 2012 คันที่ 10 คันนี้วิ่งไม่ได้มีอาการอืด เอารถเข้าศูนย์ฯ NISSANแล้ว แต่ลูกค้ายกรถมาให้ที่อู่ซ่อม


Image

Image

Image

Image


รถเสร็จแล้วเอารถไปล้าง/ตั้งศูนย์ฯ รอลูกค้ามารับ


Image

Image

Image

Image

Image

Page 1 of 3 All times are UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/