ASP AUTO SERVICE
http://www.aspautoservice.com/asp/

MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013
http://www.aspautoservice.com/asp/viewtopic.php?f=6&t=68
Page 1 of 3

Author:  asp auto service [ Wed May 01, 2013 9:09 pm ]
Post subject:  MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูผลงานซ่อมเกียร์CVT MITSUBISHI LANCER EX GLS 1.8 AT ปี 2010 คันนี้เกียร์มีเสียงดัง เอาไปทำที่อื่นแล้วไม่จบ ต้อง O/H เกียร์ใหม่

Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Wed May 01, 2013 9:12 pm ]
Post subject:  Re: MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูงานซ่อมเกียร์ CVT MITSUBISHI LANCER EX GT 2.0 AT ปี 2010 สีเทาดำ


Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Sat Jul 13, 2013 8:36 am ]
Post subject:  Re: MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ CVT MITSUBISHI LANCER EX GLX 1.8 AT ปี 2010 คันที่ 3 คันนี้ยกมาจากศูนย์ฯ แถวแจ้งวัฒนะ


Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Wed Dec 18, 2013 11:31 pm ]
Post subject:  Re: MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ CVT MITSUBISHI LANCER EX GT 2.0 AT ปี 2010 คันที่ 4 คันนี้รถเสียอยู่เชียงใหม่ต้องส่งเกียร์ของอู่เอาไปใส่ที่ศูนย์ฯ


Image


Image


ลูกค้าเอารถมาตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกที


Image


Image


Image


Image


Image


Image

Author:  asp auto service [ Sun Jan 12, 2014 6:08 pm ]
Post subject:  Re: MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ CVT MITSUBISHI LANCER EX GT 2.0 AT ปี 2010 คันที่ 5


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Sun Mar 16, 2014 2:20 pm ]
Post subject:  Re: MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ CVT MITSUBISHI LANCER EX GLS 1.8 AT ปี 2011 คันที่ 6


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Fri Jun 20, 2014 4:41 pm ]
Post subject:  Re: MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูงานซ่อมเกียร์ CVT MITSUBISHI LANCER EX GT 2.0 AT ปี 2010 คันที่ 7


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Tue Sep 16, 2014 2:07 pm ]
Post subject:  Re: MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ CVT MITSUBISHI LANCER EX 1.8 GLS AT ปี 2010 คันที่ 8


Image

Image

Image

Image

Image

Image

เอารถไปตั้งศูนย์ฯ ล้างรถเรียนร้อย รอลูกค้ามารับ

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Tue May 05, 2015 11:55 pm ]
Post subject:  Re: MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ CVT MITSUBISHI LANCER EX 1.8 GLS AT ปี 2010 คันที่ 9


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Author:  asp auto service [ Mon Dec 14, 2015 10:47 am ]
Post subject:  Re: MITSUBISHI LANCER EX 1.8/2.0 ปี2009-2013

ดูผลงานซ่อมเกียร์ CVT MITSUBISHI LANCER EX 1.8 GLS AT ปี 2010 คันที่ 10


Image

Image

Image

Image

Image

รถเสร็จแล้ว ล้างรถ/ตั้งศูนย์ฯ ให้เรียบร้อยรอลูกค้ามารับ

Image

Image

Image

Image

Image

Page 1 of 3 All times are UTC + 7 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/